Klinik Çalışmalar

Ortalama yaşı 33.7, Ludwig Derece I ve II Androgenetik alopesisi olan 346 kadın hastada günde iki kere %2’lik topikal minoksidil ve plasebo 32 hafta süreyle karşılaştırılmıştır.1

Minoksidil ile başlangıca kıyasla saç sayımında +33.1

Plasebo ile başlangıca kıyasla saç sayımında +19.1 artış gözlenmiştir.1
Ortalama yaşı 34, Ludwig Derece I ve II Androgenetik alopesisi olan 33 kadın hastada günde iki kere %2’lik topikal minoksidil ve plasebo 32 hafta süreyle karşılaştırılmıştır.2

Minoksidil ile başlangıca kıyasla saç sayımında +28

Plasebo ile başlangıca kıyasla saç sayımında +20 artış gözlenmiştir.2

Minoksidil ile hastaların %60’ında, plasebo ile ise hastaların %46’sında saç büyümesi sağlanmıştır.2
Ortalama yaşı 33, Norwood-Hamilton ölçeğinde Derece III ve IV Androgenetik alopesisi olan 58 erkek hastada günde iki kere %2’lik topikal minoksidil ve plasebo 24 hafta süreyle karşılaştırılmıştır.3

Minoksidil ile başlangıca kıyasla saç sayımında %54.1 oranında

Plasebo ile başlangıca kıyasla saç sayımında %15 artış gözlenmiştir.3

18-49 yaş aralığında, Ludwig Derece I-II-III Androgenetik alopesisi olan 381 kadın hastada, günde iki kere %5 ve %2’lik topikal minoksidil ve plasebo 48 hafta süreyle karşılaştırılmıştır.4

%5’lik Minoksidil ile başlangıca kıyasla saç sayımında +24.5

%2’lik Minoksidil ile başlangıca kıyasla saç sayımında +20.7

Plasebo ile ise başlangıca kıyasla saç sayımında +9.4 artış gözlenmiştir.4

Ortalama yaşı 39.2, Hamilton-Norwood ölçeğinde Tip IIIv, IV ve V Androgenetik alopesisi olan 352 erkek hastada günde iki kere %5’lik minoksidil ve plasebo 16 hafta boyunca etkinlik, 52 hafta boyunca güvenlilik açısından karşılaştırılmıştır.5

%5’lik Minoksidil ile başlangıca kıyasla hedef bölgede saç sayımında ortalama %13.4 oranında

Plasebo ile başlangıca kıyasla hedef bölgede saç sayımında %3.4 oranında artış gözlenmiştir.5

Minoksidil uygulaması hastalarda iyi tolere edilmiştir.5

Referanslar:
1) Jacobs JP, Szpunar CA, Warner ML. Use of topical minoxidil therapy for androgenetic alopecia in women. Int J Dermatol. 1993;32(10):758-762.
2) Whiting DA, Jacobson C. Treatment of female androgenetic alopecia with minoxidil 2%. Int J Dermatol. 1992;31(11):800-804.
3) Shupack JL, Kassimir JJ, Thirumoorthy T, Reed ML, Jondreau L. Dose-response study of topical minoxidil in male pattern alopecia. J Am Acad Dermatol. 1987;16(3 Pt 2):673-676.
4) Lucky AW, Piacquadio DJ, Ditre CM, et al. A randomized, placebo-controlled trial of 5% and 2% topical minoxidil solutions in the treatment of female pattern hair loss. J Am Acad Dermatol. 2004;50(4):541-553.
5) Olsen EA, Whiting D, Bergfeld W, et al. A multicenter, randomized, placebo-controlled, double-blind clinical trial of a novel formulation of 5% minoxidil topical foam versus placebo in the treatment of androgenetic alopecia in men. J Am Acad Dermatol. 2007;57(5):767-774.

Minoksidil, androgenetik alopesi tedavisinde FDA tarafından onaylı TEK TOPİKAL MOLEKÜLDÜR.

*Minoksidil
Ref: T. Angelo et al., Minoxidil topical treatment may be more efficient if applied on damp scalp in comparison with dry scalp, Dermatologic Therapy Vol. 29, 2016, 330-333.

Endikasyon & Pozoloji

*Minoksidil
Ref: T. Angelo et al., Minoxidil topical treatment may be more efficient if applied on damp scalp in comparison with dry scalp, Dermatologic Therapy Vol. 29, 2016, 330-333.

Hedef bölgedeki terminal saç sayısını artırır.

*Günde 2 defa Minoksidil %2 verilmiştir.
Ref: Blume-Peytavi U. et al, A randomized, single-blind trial of%5 minoxidil foam once dailly zervus %2 minoxidil solution twice daily in the treatment of androgenetic in women, J Am Dermatol, 2011;65:1126-34

Hedef bölgedeki terminal saç kalınlığını artırır.

 

*Günde 2 defa Minoksidil %2 verilmiştir.
Ref: Blume-Peytavi U. et al, A randomized, single-blind trial of%5 minoxidil foam once dailly zervus %2 minoxidil solution twice daily in the treatment of androgenetic in women, J Am Dermatol, 2011;65:1126-34

Terminal saç sayısında anlamlı olarak artış sağlar.

*Günde 2 defa Minoksidil %2 verilmiştir.
Ref: Blume-Peytavi U. et al, A randomized, single-blind trial of%5 minoxidil foam once dailly zervus %2 minoxidil solution twice daily in the treatment of androgenetic in women, J Am Dermatol, 2011;65:1126-34

Henüz yorum yok!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir